Wie zijn wij

Wij zijn Terras-pot.nl en te vinden op het internet op https://www.terras-pot.nl.

De privacy van onze klanten heeft bij Terras-pot de hoogste prioriteit. Daarom hebben we het onderstaande vastgelegd. Voor de duidelijkheid vindt u hier eerst een korte samenvatting van de uitgangspunten

  • Alle informatie die u aan Terras-pot verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld.
  • Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de bestellingen (bijvoorbeeld aan het vervoersbedrijf, dat de artikelen bij u moet brengen).
  • Als u zich als gebruiker van onze website heeft aangemeld, kunt dit te allen tijde via de website met onmiddellijke ingang of per e-mail binnen 24 uur ongedaan maken.
  • Als lezer van de nieuwsbrief kunt u zich altijd met onmiddelijke ingang afmelden via de link onderaan de nieuwsbrief.
  • Om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken we ook gebruik maken van een technologie om gegevens te verzamelen over de bewegingen van klanten op onze website. Dit doen we om vast te kunnen stellen hoe we het winkelen voor u zo aangenaam mogelijk kunnen maken. Deze gegevens worden anoniem verwerkt.

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, neemt u dan svp contact met ons op.

Ons Privacybeleid, mede in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – versie 25 mei 2018

1. Privacy Verklaring

Terras-pot gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van de gebruiker van deze website. Terras-pot verzamelt alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening van Terras-pot aan de gebruiker te onderhouden en te verbeteren.

2. Gegevens

Bij en/of na bezoek aan de website van Terras-pot worden twee soorten gegevens van de gebruiker verzameld: Verkeersgegevens, dit zijn statistische geanonimiseerde gegevens over het bezoek van de Terras-pot website, onder meer gegevens over het aantal bezoekers en welke pagina’s worden bezocht. En persoonlijke gegevens die herleidbaar zijn tot individuele natuurlijke personen, onder meer naam en e-mailadres, die de persoonlijke eigenaar zelf op de site aan Terras-pot heeft verstrekt. Het eigendom van de door Terras-pot verzamelde persoonsgegevens blijft toebehoren aan de gebruikers zelf, die deze zelf aan Terras-pot verstrekt hebben. Terras-pot bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Terras-pot deze verzamelt of verwerkt (zie verder paragraaf 3).

3. Doeleinden

Terras-pot verwerkt en verzamelt persoonsgegevens uitsluitend met het doel om gebruikers adequaat te kunnen toelaten tot of informeren over Terras-pot of voor de verwerking van de bestelling.. Daarnaast worden deze persoonsgegevens gebruikt voor de communicatie met Terras-pot via het internet. Statistisch geanonimiseerde gegevens worden door Terras-pot verwerkt om inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van de website en worden aangewend om de website te optimaliseren.

4. Verstrekking aan derden

Tenzij uitdrukkelijk door de gebruiker zelf aangegeven, verstrekt Terras-pot geen persoonsgegevens aan derden. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Terras-pot namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd.

5. Cookies

Terras-pot kan gebruik maken van zogenaamde “technische cookies”. Deze cookies zijn te beschouwen als data die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om daarin te kunnen worden opgeslagen. Cookies stellen ons in staat om terugkerende bezoekers sneller en efficiënter toegang te verlenen tot de website, dan wel de diensten van Terras-pot. In de browserinstellingen heeft de gebruiker de mogelijkheid om cookies te ontvangen uit te schakelen. Terras-pot wendt cookies niet aan met het doel om profielen van gebruikers op grond van surfgedrag samen te stellen. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website kunt benutten. 

U kunt uw persoonlijke gegevens bij ons laten wijzigen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is mogelijk om te vragen welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en waar ze precies voor gebruikt worden. Onvolledige of onjuiste informatie kan op deze manier worden aangepast of verwijderd.
Het is ook mogelijk zich te beroepen op het “recht vergeten te worden”. Dit houdt in dat u als betrokkene of gemachtigde een verzoek kan doen tot beëindiging van de gegevensverwerking. Neemt u hiervoor middels email contact met ons op. Voorzie deze van een kopie van een geldig legitimatiebewijs en stuur deze aan Terras-pot (hier vindt u onze gegevens)

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Als erkende en veilige webshop voldoet Terras-pot aan geldende eisen voor websites voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder een opsomming van de relevante informatie.
• Verantwoordelijke persoon voor de uitvoering en monitoring van de AVG is Gijsbert van Aanholt, mede-eigenaar van Terras-pot. De contactgegevens vindt u hier... 
• De persoonsgegevens die bij een bestelling worden gevraagd in te voeren zijn noodzakelijk voor een correcte afhandeling van de verwerking van de bestellingen. Het gaat hierbij om naam, straatnaam, huisnummer, postcode, stad, land, telefoonnummer en emailadres. Het emailadres wordt gebruikt om alle correspondentie met betrekking tot een bestelling naar te verzenden: bestelbevestiging, verzendbevestiging, eventueel track en trace gegevens of factuur. Als u hier toestemming voor geeft, ontvangt u ook de nieuwsbrief. Het telefoonnummer is uitsluitend bedoeld om u te informeren in geval van calamiteiten met betrekking tot de verwerking of aflevering van de bestelling. Terras-pot benadert u niet per telefoon voor marketingdoeleinden.
• Onze transporteurs ontvangen persoonsgegevens die nodig zijn om uw bestelling bij u te bezorgen. Het gaat hierbij om de naam, straat, huisnummer, postcode, stad en land. Met transporteurs is een verwerkersovereenkomst getekend, waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot het veilig bewaren van de gegevens en het vernietigen van uw gegevens na de gestelde wettelijk bewaartermijn. Tevens staat hierin geregeld welke stappen worden ondernomen in het geval van onverhoopte datalekken bij de transporteur.
• Vierde partijen, de affiliaties en adverteerplatformen (waaronder Google, Facebook, Marktplaats, Twitter en Tradetracker) hebben geen toegang tot uw persoonsgegevens in ons systeem. De gegevens die zij verzamelen met behulp van cookies zijn nodig als statistische gegevens van het internetverkeer naar de webshop. Deze gegevens zijn geanonimiseerd. Met de betreffende partijen zijn tevens afspraken gemaakt met betrekking tot de bewaring en vernietiging van deze gegevens.
• Voor de duur van het bewaren van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de minimale wettelijke bewaartermijnen (bv voor de belastingdienst).

• Mocht een datalek ontstaan in ons webshopsysteem, zal onmiddellijk onze externe ontwikkelaar op de hoogte worden gesteld om het probleem op te lossen en melding worden gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook betroffen personen worden geïnformeerd.